Intuitivní uživatelské prostředí

Google Apps mají intuitivní uživatelské prostředí a i s velice pokročilými funkcemi si snadno poradí i „IT nešika“. Odpadá tak obvyklý problém, kdy organizace investuje nemalé finance do funkcionalit, které jsou však složitě ovladatelné a každá je vázána na jiný software. Ve výsledku je pak používá jen velmi omezený počet lidí. V Google Apps je vše integrováno do jednoho uživatelsky přívětivého prostředí.

“Moje hlavní očekávání bylo rozproudit komunikaci mezi lidmi. Chtěli jsme přinést nástroj, který bude integrovaný a bude v sobě zahrnovat možnost chatování, videohovorů a umožní lidem pracovat odkudkoliv a kdykoliv – a to se nám s Google podařilo”

Petr Beneš, CIO Česká spořitelny

Zabezpečení dat na nejvyšší úrovni

Nasazení Google Apps přináší významnou eliminaci rizik úniků nebo zneužití dat, která jsou poměrně častým a závažným problémem při běžném způsobu řešení, kterým je vlastní infrastruktura.

Skutečnost, že k datům nemají zaměstnanci, technici ani operátoři přímý přístup a že data jsou rozkládána na samostatně nevýznamné celky uložené v různých úložištích, zamezuje jejich zneužití a současně zvyšuje spolehlivost a dostupnost.

Bezpečnostní procedury jsou pravidelně prověřovány a certifikovány nezávislými organizacemi a v případě potřeby je možné tyto bezpečnostní audity získat pro interní klientský audit bezpečnosti. Google Apps jsou certifikovány dle ISO 27001, SSAE 16 Type II, ISAE 3402 Type II.

Úspora nákladů za messaging až 70 %

Google Apps nejen dokáží zajistit významné snížení provozních a kapitálových nákladů, přinášejí ale také jejich mnohem lepší kontrolu a plánování. Bezkonkurenční cena licence 40€ za uživatele na rok je jen jednou částí úspor. Na straně investičních nákladů odpadá zejména potřeba pořizovat výpočetní techniku jako jsou servery, neboť fungování systému a správu veškerých dat plně zajišťuje společnost Google. A to včetně zabezpečení, které je pro uživatele Google Apps na úrovni, jíž by srovnatelné interní řešení dosáhlo jen za cenu obrovských nákladů. Díky 100% cloudovému řešení ušetříte také na administraci, energiích, antispamu a antiviru.